Ansökningstiden för förskoleutbildning läsåret 2022–2023 är 10–21 januari 2022

  • Småbarnspedagogik
Publicerad: 23.12.2021 7.40

Välkommen till förskolan!

Anmälningstiden till förskoleundervisning läsåret 2022–2023 är 10–21.1.2022. Den elektroniska anmälningsblanketten hittar du på Esbosmabarnspedagogik.  Webbtjänsten kräver identifikation via suomi.fi-tjänsten och till det behöver du bankkoder eller mobilcertifikat.
Förskoleundervisningen i Esbo för barn födda år 2016 börjar torsdag 11.8.2022.
Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning eller i motsvarande verksamhet som uppfyller målen för förskoleundervisningen. I förskolan har barnen möjlighet att engagera sig, prova på nya saker och lära sig nytt. Barnets sociala färdigheter förstärks tillsammans med kompisarna.
Avgiftsfri förskoleundervisning anordnas i daghem och förskolor fyra timmar om dagen. På morgnarna och eftermiddagarna kan barnet delta i småbarnspedagogisk verksamhet på samma enhet som förskoleundervisningen anordnas i.
Ansökning till småbarnspedagogisk verksamhet i samband med förskoleundervisningen görs med samma blankett som anmälning till förskolan. Tidigare beslut om plats inom småbarnspedagogik är i kraft till högst 31.7.2022. Småbarnspedagogik är avgiftsbelagd.
Läs mera: forskola
Tilläggsuppgifter: dagis@esbo.fi, tfn 09 816 276 00 (må kl. 9–11 och 12–14, ti 13–16, ons 9–11 och 12–14, fre 9–12)
Det är roligt i förskolan!