Sätt att komma in i arbetslivet

Det finns många sätt som gör det lättare att komma in i arbetslivet. Lär dig nya saker, studera, skaffa arbetslivserfarenhet eller sök dig till en helt ny bransch.

Kurser

  • I arbetskraftsutbildningen(extern länk) tar du en grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen genom att jobba. Du får alltså en examen och arbetslivserfarenhet, ofta också ett jobb. Arbetskraftsutbildningar ordnas av TE-byrån i samarbete med arbetsgivarna. Nya arbetskraftsutbildningar startar hela tiden.
  • I en läroavtalsutbildning(extern länk) utbildar ett företag dig i ett yrke. Du kan alltså jobba, studera, få lön och arbetslivserfarenhet samtidigt. Med ett läroavtal kan du få vilken som helst yrkesexamen på andra stadiet.
  • Du kan också frivilligt studera(extern länk) för en examen eller en del av en examen. Om du planerar studier, ta upp saken med din egen coach i god tid. Låt oss tillsammans fundera på vilken slags studier som bäst stöder dig i att komma i sysselsättning och om du kan studera med arbetslöshetsförmån. Du kan också studera vid sidan.(extern länk)
  • Ibland är det små saker som avgör om man får ett jobb. Kurser och utbildningar höjer kompetensen och ser bra ut i CV:t. Genom oss får du kurser (bland annat att skriva CV, finska språket och digitala förmågor) samt tillståndsutbildningar, bland annat hygienpass.

Coachning

Vill du ha mer kunskap för arbetssökande, klara ut dina egna mål eller fundera på alternativa karriärvägar? Coachning hjälper dig framåt.

Kunskapscentrum

Karriärhandledning, utbildning, coachning och företagskontakter för esbobor med ett främmande modersmål.

Lönesubvention

Lönesubvention(extern länk) är en penningsubvention till en arbetsgivare som anställer en person som varit arbetslös länge, i ett anställningsförhållande eller med ett läroavtal. Lönesubvention kan göra det enklare att få ett jobb till exempel om

  • du har varit arbetslös länge eller
  • du har ett handikapp eller en sjukdom som försvårar arbete eller
  • du är 57–60 år gammal.

Be din egen coach om ett lönesubventionskort innan du har hittat något jobb. Lönesubvention kan inte beviljas efter att anställningsförhållandet har börjat.

Velvoitetyö

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupunki tarjoaa tietyin ehdoin työtä 57–60 -vuotiaalle työttömälle työnhakijalle, jonka työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt. Työ on kokoaikatyötä, jonka kesto on enintään kuusi kuukautta. 60-vuotiaiden osalta velvoitetyö voidaan järjestää myös palveluna.

  • TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu ilmoittaa työnhakijalle oikeudesta velvoitetyöhön.
  • Jos työnhakija haluaa käyttää oikeutensa velvoitetyöhön, TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu toimittaa työllistämisilmoituksen kaupungin työllisyyspalveluihin.
  • Työllisyyspalveluiden työntekijä ottaa yhteyttä työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Voit tarkistaa mahdollisen velvoitetyöoikeutesi omalta TE-toimiston asiantuntijaltasi tai työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajaltasi.

Arbetsprövning

Genom arbetsprövning (extern länk)bekantar du dig med arbetslivet, olika slags arbetsuppgifter och yrken. Arbetsprövning kan också vara ett bra alternativ om du har varit borta från arbetslivet länge eller vill känna dig för om du orkar med ett arbete.

Arbets- och lärcentrum

Arbets- och lärcentrum erbjuder arbetsverksamhet, arbetslivscoachning och stöd i vardagen. Målet är att stärka din funktionsförmåga, höja kompetensen och hitta en egen väg åt dig till utbildning eller jobb. Du kan komma till arbets- och lärcentrum för rehabiliterande arbetsverksamhet, arbertsprövning eller för en period med lönesubvention. Se olika centrum.

Hjälp med yrkesval

 

Blev du intresserad av något på denna sida? Skicka ett meddelande till din egen coach via Mina e-tjänster.(extern länk) Låt oss hitta en lämplig väg till arbetslivet för dig.