Yleisten alueiden käyttö ja luvan hakeminen

Yleisten alueiden käyttöön tarvitaan aina kaupungin lupa. Kaivaminen yleisillä alueilla, kuten kaduilla ja puistoalueilla vaatii kaivuluvan. Johtojen ja rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan myös sijoituslupa.

Kaivulupa(ulkoinen linkki) voidaan hakea vasta hyväksytyn sijoitusluvan jälkeen. Toimenpiteet ovat maksullisia (hinnasto alla). Määräykset ja ohjeet perustuvat Kunnossapitolain 14a § sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 84 § (liite alla).
Kadunpitäjällä on velvollisuus huolehtia siitä, että yleisellä alueella tapahtuva toiminta ei haittaa sen varsinaista käyttöä ja sitä, että kaupunkiomaisuuden arvo säilyy. Lisätietoa kaivu- ja sijoitusluvasta.(ulkoinen linkki)