Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on päättynyt

22.3.2023 8.30Päivitetty: 22.3.2023 12.22
opiskelijat metroportaissa
Kuva: Espoon Kaupunki

Espoon kaupungin lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen sekä tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen haettiin vilkkaasti kevään 2023 yhteishaussa. Erityisesti Matinkylän uusi lukio kiinnosti hakijoita tänä keväänä. Ammatillisessa koulutuksessa Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sekä Laboratorioalan perustutkinto kiinnostivat eniten yhteishaussa. Kotikunnan vastuuna on varmistaa jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle opiskelupaikka.

(päivitetty klo 14.00 taulukon osalta)

Uusi Matinkylän lukio kiinnosti lukioon hakevia yhteishaussa

Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin oli tänä keväänä ensisijaisia hakijoita yhteensä 2267. Viime vuonna hakijoita oli 2353. Ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli 1,11 (vuonna 2022 vastaava luku oli 1,13).

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkoja varattiin 66,3 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärää nostettiin viime vuodesta 39 aloituspaikalla. Aloituspaikkoja on lukuvuodelle 2023-2024 Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa 2118 ja Kauniaisissa 134.

Erityisesti uusi Matinkylän lukio kiinnosti tämän vuoden yhteishaussa nuoria. Matinkylän lukio toimii Kaitaan koulurakennuksessa syksyn 2023 ajan ja siirtyy tammikuussa 2024 uuteen koulurakennukseen Matinkylään. Suurin kasvu ensisijaisten hakijoiden määrässä kohdistuikin tulevaan Matinkylän lukioon. Hakijamäärä kasvoi yleislinjan osalta 117 prosentilla verrattuna Kaitaan lukioon vuonna 2022 hakeneisiin.

Lukumäärällisesti eniten hakijoita oli Otaniemen lukioon, joka on opiskelijamäärältään Espoon suurin lukio. Myös Espoon yhteislyseossa ja Viherlaakson lukiossa hakijamäärät nousivat viime vuodesta. Erityislukiot ja lukioiden linjat olivat vetovoimaisia. IB-linja, kuvataidelinjat, urheilulinjat, teatterin ja median linja, matematiikka- ja luonnontiedelukio sekä musiikkilukio houkuttelivat hakijoita.

Kymmenen suomenkielisen lukion lisäksi Espoon kaupungilla on ruotsinkielinen Mattlidens gymnasium, jossa on 250 aloituspaikkaa. Myös Mattlidens gymnasiumin IB-linja kiinnosti hakijoita. Mattlidens gymnasiumin aloituspaikkoja varattiin 67 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

Espoon lukioiden opiskelijamäärä on kasvanut usean vuoden ajan ja hakijamäärät eri lukioihin vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2022 matalin sisäänpääsykeskiarvo oli 7,58. Päästäkseen Espoon lukioihin opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Lopulliset sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain hakijamäärän mukaan ja selviävät vasta tulosten julkistamisen yhteydessä aikaisintaan 15.6.2023. Kiitos kaikille hakeneille!

Omniaan haki yhteishaussa 3683 hakijaa

Omnian ammatillisiin perustutkintoihin ja Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen haki perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa tänä keväänä 1312 ensisijaista hakijaa ja yhteensä hakijoita oli 3683. Omniaan tehtiin yhteensä 7634 hakua.

Määrällisesti eniten hakijoita oli Liiketoiminnan, Sähkö- ja automaatioalan sekä Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoihin. Suhteessa aloituspaikkoihin Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisalalle, Laboratorioalan perustutkintoon sekä Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalle haettiin eniten.

Omnian ammattilukioon ei ole erillistä hakua. Kaikki yhteishaussa valitut opiskelijat voivat ilmoittautua lukio-opintoihin.

Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen tehtiin yhteishaussa yhteensä 1163 hakua. Ensisijaisia hakijoita oli 90.

Samaan aikaan yhteishaun kanssa järjestettiin haku englanninkielisiin ammatillisiin perustutkintoihin, joihin tehtiin yhteensä 1544 hakua. Määrällisesti eniten haettiin englanninkieliseen sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, johon tehtiin 455 hakua. Eniten hakemuksia suhteessa aloituspaikkoihin oli englanninkieliseen tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon.

Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea ympäri vuoden ja noin puolet ammatillista opiskelijoista hakeekin Omniaan jatkuvassa haussa.

Perusopetuksen jälkeisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.6.2023

Yhteishaun ja muiden kevään hakujen tulokset julkistetaan valtakunnallisen aikataulun mukaan aikaisintaan 15.6.2023.

Sivustolle Tietoa yhteishausta on koottu tietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä ohjeet, miten toimit, jos jäit ilman opiskelupaikkaa.

Tiesithän, että oppivelvollisuus jatkuu nykyisin 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen? Lisätietoja oppivelvollisuudesta.

Lisätietoa löydät osoitteista

Aloituspaikat ja ensisijaiset hakijat Espoon kaupungin lukioihin vuosina 2022 ja 2023

 
 2022 2023
 AloituspaikatEnsisijaiset hakijaAloituspaikat Ensisijaiset hakijat
Yhteensä2079235321182353
     
Espoon yhteislyseo230167250186
Espoonlahden lukio210270210148
Etelä-Tapiolan lukio185256185194
yleislinja135179135114
IB-linja50775080
Haukilahden lukio185295195276
yleislinja135188135142
urheilulinja5010760134
Kaitaan lukio160133160271
yleislinja140113140245
kuvataidelinja20202026
Kuninkaantien lukio180268205209
Leppävaaran lukio160172224165
yleislinja110107164103
urheilulinja50656062
Otaniemen lukio429532349622
yleislinja332283252361
matematiikka- ja luonnontiedelukio7221772220
teatterin ja median linja25322541
Tapiolan lukio160168160161
yleislinja130140130124
musiikkilukio30283037
Viherlaakson lukio18092180121
yleislinja1506815599
kuvataidelinja30242522
     
Mattlidens gymnasium250279250226
allmänna undervisning200216200144
IB-linjen50635082
Lähde: opintopolku.fi / 22.3.2023  7:30    

  • Lukiokoulutus
  • Kasvatus ja opetus