Kulttuuriohjaaja auttaa maahanmuuttajataustaisia nuoria onnistumaan lukiossa ja opinpolulla

13.12.2022 11.34Päivitetty: 15.12.2022 13.11
Viisi kulttuuriohjaajaa istumasssa pöydän ääressä karttapalloa tutkiskellen.
Kuva: Taru Turpeinen

Lukioissamme opiskelevat maahanmuuttotaustaiset nuoret, heidän perheensä sekä lukioiden henkilökunta ovat tänä syksynä voineet hyödyntää kulttuuriohjaajien tukea ja monikulttuurista osaamista. Kulttuuriohjaajien työn tavoitteena on, että kaikilla lukiolaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan ja elämässään. Espoossa halutaan onnistua kotouttamisessa, joten opinpolulla tukeminen on aivan keskeinen keino auttaa nuoria ja heidän perheitään kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan. Kulttuuriohjaajat viestivät nuorten ja heidän perheidensä kanssa omilla äidinkielillään eli arabiaksi, kiinaksi, somaliksi, venäjäksi sekä lisäksi suomeksi, englanniksi ja ranskaksi.

Lukiokulttuurista ja koulutusjärjestelmästä tietoa kaipaavat erityisesti maahanmuuttotaustaiset huoltajat  

Lukuvuoden 2022–2023 alussa Espoon lukiokoulutuksessa otettiin askeleita kohti uutta, kun neljä kulttuuriohjaajaa – Donya Hajali, Elena Junnila, Shan Zhu ja Hamse Mohamed – aloittivat . Suomen ja englannin lisäksi espoolaislukioiden kulttuuriohjaajat käyttävät työkielenään omaa äidinkieltään eli arabiaa, venäjää, kiinaa ja somalia.  

Mitä kulttuuriohjaaja siis tekee Espoon lukiossa? Kulttuuriohjaaja auttaa lukio-opintoihin liittyvissä kysymyksissä opiskelijoita ja huoltajia sekä suomeksi että mahdollisuuksien mukaan opiskelijan omalla äidinkielellä. Kulttuuriohjaajan osaamisessa painottuu moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijoiden ja koko koulun henkilökunnan kanssa, kulttuurisensitiivisellä työotteella. 

Lukiolaiset voivat välitunneilla käväistä juttelemassa kulttuuriohjaajan kanssa lukio-opintoihin, työelämään ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista, esimerkiksi yliopisto-opintoihin hausta, kesätöistä tai hyvän CV:n laadinnasta. Myös ihmissuhteista, iloineen ja murheineen, riittää puhetta. Toisinaan paras henkinen tuki nuorelle on, että aikuisella on vain aikaa kuunnella. 

– Useimmiten maahanmuuttotaustaiset huoltajat kaipaavat tietoa lukiokulttuurista sekä Suomen koulutusjärjestelmästä. Ylioppilaskirjoitukset ja nuoren jatko-opinnot kiinnostavat todella paljon, tietää Espoon lukiokoulutuksen kulttuuriohjaaja Donya Hajali, joka sujuvan suomen lisäksi palvelee asiakkaita arabian kielellä.  

– Olimme marraskuussa mukana perusopetuksen monikielisissä vanhempainilloissa, joissa esittelimme lukiokoulutusta sekä suomalaista koulutusjärjestelmää. Näistä tilaisuuksista tuli todella paljon hyvää palautetta. Paikan päälle saapui yli 300 huoltajaa eri kieli- ja kulttuuriryhmistä, kertoo Hajali, joka toimi tilaisuuksissa arabian kielen tulkkina. 

Kuva: Taru Turpeinen

Kulttuuriohjauksesta hyötyy koko oppimisyhteisö 

Lukion nopeatempoisessa arjessa kulttuuriohjaajat toimivat kulttuurisensitiivisen tuen ja ohjauksen asiantuntijoina. Opettajat voivat ottaa kulttuuriohjaajan kumppanikseen oppitunneille, jossa puhutaan vaikkapa kulttuurien törmäyksestä ja kotikasvatuksesta eri kulttuureissa, yleisellä tasolla ja omien kokemustenkin kautta. Kulttuuriohjaaja voi myös toimia tulkkina koulun vanhempainilloissa tai tapaamisissa kouluilla. Huoltajille järjestetään Wilman ja Opintopolku-verkkopalvelun käyttökoulutusta.  

Henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen lisäksi kulttuuriohjaajan työn ytimessä on vahvistaa yhteisöllisyyttä eri kulttuureista lähtöisin olevien nuorten ja aikuisten välille. Kulttuuriohjaajan läsnäolosta, kulttuurisensitiivisestä tuesta ja ohjauksesta, hyötyy lopulta jokainen. Opiskelijoiden hyvinvointi kertautuu hyvinä arvosanoina ja oppimistuloksina.  

– Lukion kulttuuriohjaajana työskentelen sen hyväksi, että nuoren opinnot etenevät ja hän voi hyvin koulussa. Kun nuori voi hyvin, myös opettajat voivat hyvin, sanoo kulttuuriohjaaja Hajali.  

Kulttuuriohjaajien pilotoinnilla haetaan Espoon lukioiden parhaita käytäntöjä 

Espoossa kulttuuriohjaajat ovat tuttuja ohjauksen ja tuen ammattilaisia jo perusopetuksen puolelta. Tällä hetkellä peruskouluissa työskentelee neljä kulttuuriohjaajaa. Espoon lukiokoulutuksen Ohjauksella onnistumisiin -hanketta johtaa Espoon toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen yksikkö. Rahoitus tulee Opetushallituksen (OPH) kansallisesta lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmasta.  

– Hankevuosi on jo hyvässä vauhdissa ja parhaillaan pilotoimme kulttuuriohjauksen toimintamallia ja käytäntöjä Espoon lukioissa, kertoo hanketta koordinoiva projektisuunnittelija Kerttuli Punkari Espoon kaupungilta. Kulttuuriohjauksen toimintamallin ja käytäntöjen pilotoinnissa ovat mukana kaikki suomenkieliset lukiot lukuvuoden 2022–2023 ajan.   

Kulttuuriohjauksen toimintamallin ja käytäntöjen pilotointi lukioissa tarkoittaa sitä, että kulttuuriohjaajat toimivat yhteistyössä lukioiden henkilöstön kanssa ja kokeilevat Espoon parhaita kulttuuriohjauksen keinoja. Kulttuuriohjaajan työhön kuuluu lukiolaisten henkilökohtaista ohjausta, mutta myös ryhmäohjausta yhteistyössä opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. 

– Espoon lukiot ovat oppimisyhteisöinä hyvin uniikkeja, joten eri lukiossa voivat toimia hyvinkin erilaiset kulttuuriohjauksen interventiot, toteaa Punkari

Espoon tavoitteena olla Suomen paras kotouttaja  

Moninaisuus, monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat jo arkipäivää monissa espoolaisissa oppimisyhteisöissä, sillä esimerkiksi peruskouluissamme oman äidinkielen opetusta annetaan 39 eri kielellä sekä kuudessa eri katsomusaineessa. Vuonna 2014 espoolaislukiolaisista vieraskielisiä oli vähän yli 5 prosenttia, nyt vieraskielisten osuus on jo 11,4 % ja määrän odotetaan kasvavan vuosi vuodelta, sillä Espoo kasvaa maahanmuuttotaustaisten kaupunkilaisten voimin. Lukioissa oman äidinkielen opetusta tarjotaan suomen ja ruotsin lisäksi seitsemällä eri kielellä. 

Maahanmuuttotaustaisten nuorten ja heidän perheidensä kotouttaminen on yksi lukiokoulutuksen keskeisistä tavoitteista, oppimisen ja hyvinvoinnin rinnalla. Lukiokoulutuksessa kotouttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että vahvistetaan opiskelijoiden monipuolista kielellistä osaamista ja opiskelutaitoja sekä yhteisöllisyyttä. 

 – Lukiokoulutuksemme on yksi Suomen vetovoimaisimmista, ja kuulumme kansallisesti laadukkaimpiin lukiokoulutuksen järjestäjiin. Tämä näkyy erityisesti ensisijaisten hakijoiden määrissä sekä hyvissä oppimistuloksissa. Laadukas opetus ja oppiminen on tärkeää, ja perusta sille luodaan tukemalla koko kouluyhteisön hyvinvointia, koulutuspalvelupäällikkö Jaakko Turpeinen toteaa. Kulttuuriohjaus tukee osaltaan laadukasta opetusta, oppimista sekä kotoutumista. Eheällä oppimispolulla kaikilla on mahdollisuus kasvaa, oppia ja kehittyä omaan parhaimpaansa. 

Kuva: Taru Turpeinen

Lue lisää lukiokoulutuksesta ja kulttuuriohjaajista

Lukio Espoossa ei ole mikä tahansa lukio. Meillä opiskelu on monipuolista ja motivoivaa. Opinnot tarjoavat inspiraatiota, tukea ja tulevaisuudennäkymiä jokaisen tarpeisiin ja haaveisiin. Meillä voit halutessasi myös erikoistua mielesi mukaan - tarjolla on tieteitä, taiteita, urheilua ja kansainvälisyyttä. Tervetuloa meidän lukioon! 

 

Keneltä lisätietoja? 

Projektisuunnittelija, Ohjauksella onnistumisiin -hanke
Kerttuli Punkari
puh. 040 6364 876
kerttuli.punkari@espoo.fi

Koulutuspalvelupäällikkö
Jaakko Turpeinen
p. 046 877 3903
jaakko.turpeinen@espoo.fi 

 

  • Lukiokoulutus
  • Kasvatus ja opetus