Kaupunginhallitus: Espoo-tarina etenee valtuuston päätettäväksi

11.10.2021 15.51Päivitetty: 11.10.2021 16.21

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy valtuustokauden tavoitteet ja Espoo-tarinan. Valtuusto käsittelee Espoo-tarinaa kokouksessaan 25.10.2021.

Espoo-tarina konkretisoidaan strategian muotoon. Strategiaperusta sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava strategia, jota toteutetaan vuosittain asetettavilla tulostavoitteilla, toimialatasoisilla tarinoilla ja tulosyksikkötasoisilla tavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Espoo-tarina ohjaa kehyksen ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvioon liittyvien tulostavoitteiden laadintaa.

Aiheesta tarkemmin: Espoo haluaa olla jatkossakin Euroopan kestävin kaupunki

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava uudelleen valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn ja Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta 5.10.2021 ja 8.10.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan. Uudenmaan ELY-keskus teki kesällä oikaisukehotuksen Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksymispäätöksestä. Sen vuoksi Espoon valtuuston on tehtävä uusi päätös yleiskaavasta, muuten edellisen valtuuston kesäkuun alussa tekemä yleiskaavapäätös raukeaa. Valtuuston on tarkoitus päättää asiasta marraskuussa.

Muutoksia on tehty kaavamääräyksiin ja kehittämissuosituksiin. Kaavaselostusta on myös täydennetty oikaisukehotuksen johdosta. Lisäksi kaavaselostuksessa on kuvattu kaavaratkaisua aiempaa perusteellisemmin valituksissa esiin nostetuista teemoista. Kaavakarttaan tai kaavakartan liitekarttoihin ei ole tehty muutoksia valtuuston päätöksen jälkeen.

Aiheesta tarkemmin: Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava uudelleen valtuustoon 

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajaksi Pasi Timo

Kaupunginhallitus valitsi kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulosyksikön ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan vakinaiseen virkaan Pasi Timon. Virka on ollut haettavana 5.5.2021 - 19.5.2021. Virkaa haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä.

Aiheesta tarkemmin: Pasi Timo on valittu ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajaksi 

 

Asia 4 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali jätettiin pöydälle.

Asiat 12 Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman kehys sekä 13 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022 jätettiin pöydälle ja käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 18.10.2021 klo 13.

Esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki)