Espoo haluaa jatkossakin olla Euroopan kestävin kaupunki

Julkaistu: 11.10.2021 15.39

Espoo-tarina eli kaupungin strategia etenee valtuuston päätettäväksi. Valtuuston neuvottelutoimikunta on saavuttanut neuvottelutuloksen Espoo-tarinasta vuosille 2021–2025.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.10.2021 esittää Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa valtuustolle päätettäväksi. Espoon valtuustoryhmät olivat tavoitteista yksimielisiä perussuomalaisia lukuun ottamatta.

Espoo haluaa jatkossakin olla Euroopan taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävin kaupunki.

Taloudelliseen kestävyyteen ja tasapainoon edetään päämäärätietoisesti toteuttaen Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelmaa. Nyt vauhdikkaasti etenevä sote-uudistus tuo omat haasteensa Espoon taloudelliseen tilanteeseen.

”Espoon talous on kyllä vahva, mutta roolimme koko Suomen kuntapalvelujen rahoittajana on kasvanut miljardiluokkaan ja muodostunut kasvukaupungille kohtuuttomaksi,” toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Erityisesti tulevana vuonna 2022 on panostettava koronasta toipumiseen ja varmistettava lasten ja nuorten hyvinvointi. Hoitojonoja puretaan kaikkia vaihtoehtoja käyttäen.  Erityisesti mielenterveysongelmat ovat koronan myötä korostuneet ja tilanteeseen on etsittävä ratkaisuja. 

Hiilineutraalius 2030 -tavoitteen lisäksi keskeisiksi tavoitteiksi on nostettu luonnon monimuotoisuus sekä kestävät kaupunkiratkaisut niin rakentamisessa kuin liikenteessä. Espoo haluaa mahdollistaa asukkailleen kestävät arjen valinnat. Laadimme tiekartan luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Espoo on jatkossakin Suomen johtava oppimiskaupunki, ja oppimistulokset ovat Suomen parhaat sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa. Säilytämme Espoon perusopetuksen lisätunnit vähintään nykytasolla.

Espoo profiloituu Pohjoismaiden parhaana startup-yrittäjyyden ja kasvuyritysten sijaintikaupunkina, jota tukemaan kehitämme kasvuyritys-kampuksen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Espoo-tarinassa korostetaan, että jokainen Espoossa asuva on espoolainen. Meillä on nollatoleranssi rasismiin.

Espoo kasvaa vauhdikkaasti. Rakentamisen tulee olla kasvun kanssa tasapainossa ja vastata asukkaiden tarpeisiin. Espoossa tarvitaan monimuotoista asumista kerrostaloista pientaloihin. Valtuustokauden aikana kohdistetaan riittävät asemakaavoitusresurssit pientaloalueisiin Espoon pohjois- ja keskiosin yleiskaava-alueella. Tiiviitä pientaloalueita toteutetaan yhteistyöhankkeina kestävän kehityksen kansainvälisinä esimerkkialueina.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat saavat jatkoa

Aikaisemmilta valtuustokausilta tutut poikkihallinnolliset kehitysohjelmat saavat jatkoa. Niissä poliitikot ja viranhaltijat etsivät yhdessä ja yli toimialarajojen ratkaisuja valtuustokauden tärkeimpiin haasteisiin. Tällä valtuustokaudella ohjelmat keskittyvät erityisesti kestävään kehitykseen, hyvinvointiin, elinvoimaan ja yhteisöllisiin tapahtumiin.

”Ohjelmat mahdollistavat myös uudella tavalla hyvän yhteistyön asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.", kaupunginjohtaja Mäkelä sanoo.

Espoo-tarinaa on valmisteltu laajasti osallistaen

Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa vuosille 2021–2025 on valmisteltu pitkäjänteisesti ja tiiviissä yhteistyössä espoolaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kesken. Espoo-tarina on valtuustoryhmien neuvottelukierrosten jälkeen käsiteltävänä valtuustossa 25.10.2021.

Valmistelun aikana kuntalaiset pääsivät osallistumaan valmisteluun muun muassa vastaamalla kahteen Mun Espoo -kyselyyn. Kyselyihin saatiin yhteensä yli 10 000 vastausta ja 70 000 karttamerkintää. Näiden lisäksi asukas- ja vähemmistöryhmille järjestettiin useampi tilaisuus Espoo-tarinan valmisteluun liittyen.

Espoo-tarina kaupunginhallituksen esityslistalla(ulkoinen linkki)