Espoon Kauklahden asemanseutu uudistuu

Julkaistu: 21.9.2021 13.33Päivitetty: 24.9.2021 10.18
Ilmakuva Hyttimestarin alueen taloista, puista ja joesta.
Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen.

Kauklahden aseman tuntumaan suunnitellaan Kauklahden keskustaa täydentävää Lasihytin asuinaluetta. Alue käsittää noin puolentoista kilometrin pituisen vyöhykkeen rantaradan eteläpuolella ja se on tällä hetkellä pääosin teollisuusaluetta.

Tulevaisuudessa Lasihytin alueella tulee asumaan noin 4000 uutta asukasta. Asuinalueen rakentaminen edistää myös kaupunkiradan jatkeen toteutusta Kauklahteen asti, kun uusille junavuoroille saadaan riittävästi käyttäjiä.

Viihtyisää asumista Espoonjoen kulttuurimaisemassa

Lasihytin alueen ilme muuttuu uusien asuntojen rakentamisen myötä kaupunkimaiseksi, mutta säilyttäen vehreytensä. Asuinrakennukset ovat pääasiassa kerrostaloja, joiden kerrosluvut vaihtelevat neljästä kahdeksaan.   

Alueen koillisosassa rakentaminen sovitetaan ympäröivään kulttuurimaisemaan matalammilla rakennuksilla.

Lasihytin suunnittelua on ohjannut kylämäisten piirteiden huomiointi: Katutasoon rakennetaan liiketiloja ja rakennusten lomitse kulkee vaihtelevia reittejä, joiden varrelle sijoitetaan pieniä aukioita oleskeluun. Lisäksi kylämäisiä piirteitä korostetaan esimerkiksi julkisivujen materiaalien, värien ja kattomuotojen avulla.

Lasihytin alueen läpi virtaava Espoonjoki huomioidaan suunnittelussa.  Joenvarteen suunnitellaan reittejä, jonne pääsee helposti kävellen. Talojen lomasta ja katuaukioilta avautuu runsaasti näkymiä joenvarteen. 

Vanha asemarakennus ja tavaramakasiini sekä pumppuaseman hoitajan asunto suojellaan.  

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asemakaavan hyväksymistä nähtäville kokouksessaan 30.9.
Kaavan hyväksymisestä päättää valtuusto.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 22.9.2021.(ulkoinen linkki)

Lisätietoja asemakaavasta.

Lisätiedot:

Arkkitehti Sonja Sahlsten, p. 040 639 3084

Aluearkkitehti Outi Reitmaa, p. 043 824 9583

  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys
Espoon keskusEspoonlahtiKauklahti