Länsi-Uudenmaan sote-palvelut: Muutamia maistiaisia tulevasta

Julkaistu: 22.1.2021 13.21Päivitetty: 8.10.2021 12.24

Kehitämme Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluja yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Tässä muutama esimerkki tulevasta:

Mielenterveyspalvelut nuorille ja aikuisille

Mielenterveyspalveluihin luodaan uusia palvelupolkuja sekä nuorille että aikuisille. Tavoitteena on, että palveluihin pääsee nopeasti ja helposti ja hoidon jatkuvuus varmistetaan. Kullekin asiakkaille tarjotaan palveluja, jotka soveltuvat juuri hänen tilanteeseensa. Palveluvalikoimaa laajennetaan digipalveluilla – niitä tarjotaan asiakkaille, jotka niistä hyötyvät. Palvelujen nykytila selvitetään tämän kevään aikana, ja kesän jälkeen päästää aloittamaan kokeiluja.

Hoivakotiportaali

Espoossa on vuoden ajan ollut käytössä hoivakotiportaali, jossa pitkäaikaishoidon asiakas on voinut valita tarjolla olevista julkisista ja yksityisistä hoivakotivaihtoehdoista itselleen sopivan. Hoivakotiportaali uudistuu vuoden 2021 aikana. Jatkossa se palvelee kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien asukkaita ja tarjoaa entistä enemmän tietoa hoivakotien palvelun laadusta. Uudistuvasta hoivakotiportaalista näkee, miten tyytyväisiä hoivakodin asukkaat ovat, miten tyytyväisiä heidän omaisensa ovat ja mitä hoivakotiin tehdyt valvontakäynnit kertovat.

Digiklinikka

Digiklinikkaa eli etävastaanottoja ja nykyistä laajempia chat-palveluja kokeillaan muutamassa Länsi-Uudenmaan kunnassa syksyllä 2021.

Perhekeskus

Perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut helposti saataville. Samasta paikasta perhe saa ohjausta ja neuvontaa, neuvolapalveluja ja tarvittaessa myös perheneuvolan, perhesosiaalityön ja lastensuojelun palveluja. Perhekeskus toimii myös lapsiperheiden kohtaamispaikkana. Tulossa on myös etävastaanottoja ja muita sähköisiä palveluja sekä asiakkaan kotiin tuotavia palveluja. Perhekeskuksia on jo Lohjalla, ja Espoon ensimmäinen perhekeskus avataan vuonna 2022.

Tulevaisuuden sote-keskus

Tulevaisuuden sote-keskukset tarjoavat terveysasemapalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, sosiaalipalveluja ja ikäihmisten palveluja helposti ja sujuvasti. Tarjolle tulee digipalveluja, kasvokkain tarjottavia palveluja ja liikkuvia palveluja. Sote-keskuksia suunnitellaan nyt Espoossa Espoonlahteen (2024) ja Leppävaaraan (2025).

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kirjoa supistetaan. Länsi-Uudenmaan kuntien sote-palveluissa on tällä hetkellä käytössä 36 eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Tästä on tarkoitus päästä 22 järjestelmään vuoden 2022 aikana. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen parantaa palvelua, avaa asiakkaille uusia sähköisiä palveluja, helpottaa järjestelmien ylläpitoa ja tuo kustannussäästöjä.

Kerromme näiden ja muidenkin uusien palvelujen edistysaskelista vuoden mittaan.

  • LU-sote
  • Hyvinvointialue