Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäinen liikennejärjestely on kyseessä, kun katu tai kadun osa pitää sulkea rakennustyön vuoksi tai työkoneen sijoittamiseksi

Rakennustöistä aiheutuvat järjestelyt voivat vaatia kadun osittaisen sulkemisen, tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisen tai työntekijöiden autojen pysäköinnin järjestämisen. Huolehdi, että suojatien eteen jää riittävä näkymä tilapäisissä liikennejärjestelyissä.

Rakennustöistä aiheutuviin järjestelyihin on haettava lupa

Kadulla tai sen läheisyydessä suoritettavaan rakennustyöhön on haettava lupa.  Lupa on määräaikainen ja maksullinen.  Hae tilapäistä liikennejärjestelylupaa eLupapalvelun(ulkoinen linkki) kautta. Luvan voi hakea valtakirjalla valtuutuksen antajan puolesta.

Tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman tekeminen sekä suunnitelman mukaisten liikennemerkkien hankkiminen kuuluvat luvan hakijalle. Luvattomasta työstä yleisellä alueella voidaan periä maksut kaksinkertaisina sekä laskuttaa ylimääräiset tarkastuskäynnit. Kaikissa yleisillä alueilla tehtävissä töissä on noudatettava liiteen ohjetta(ulkoinen linkki)