Espoossa on noin 200 kaupungin ylläpitämää leikki- tai asukaspuistoa sekä leikkipaikkoja, joissa ei ole ohjattua toimintaa. Osa leikkipaikoista toimii samalla myös lähiliikuntapaikkoina. Leikkipaikkojen sijainnin löydät mm. Espoon karttapalvelusta ja pääkaupunkiseudun palvelukartalta. Leikkipaikat pyritään pitämään hyvässä kunnossa, jotta ne tarjoavat käyttäjilleen turvallisen, monipuolisen ja viihtyisän leikkiympäristön. Nykyisiä leikkipaikkoja parannetaan ja uusia leikkipaikkoja rakennetaan sekä uusille että vanhoille asuinalueille. Leikkipaikkojen hoitotoimenpiteet on ohjeistettu valtakunnallisella tasolla. Turvallisuus tarkistetaan neljä kertaa vuodessa ja lisäksi silmämääräisesti viikoittaisilla hoitokierroksilla.

Yhteystiedot ja palvelut