Liito-orava Espoossa

Espoossa elää arviolta reilu 2 000 liito-oravaa. Liito-oravat ovat levittäytyneet melko tasaisesti eri puolille Espoota, ja niitä elää niin Pohjois-Espoon metsäisillä alueilla kuin keskellä tiiviisti rakennettua Etelä-Espootakin. Liito-orava on uhanalainen laji ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikat on suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain nojalla. Liito-orava pitää siis ottaa huomioon kaikessa maankäytön suunnittelussa ja liito-oravan suojelusta voidaan poiketa vain erityisistä syistä.

Kuva: Ari Valkonen

Liito-oravan suojelu

Vuosina 2014–2015 Espoossa tehtiin liito-oravien kokonaisselvitys, jossa selvitettiin liito-oravien asuttamien metsäalueiden sijainti ja kannan jakaantuminen kaupungin eri osissa. Espoossa on tehty myös liito-oravien radioseurantoja vuonna 2013 Matinkylän alueella ja vuosina 2019–2020 Tapiolan ja Mankkaan alueilla. Liito-oravaan liittyviä muita selvityksiä löydät myös Ympäristönsuojelun julkaisuista.

Näiden tutkimusten lisäksi Espoossa tehdään alueellisia liito-oravakartoituksia vuosittain. Kartoituksia tehdään yleensä kaavoitus- ja rakennushankkeiden yhteydessä, kun halutaan selvittää, esiintyykö suunnittelualueella liito-oravia. Jos alueelta löytyy liito-oravia, niiden elinalueet otetaan huomioon ja suunnitelmia muutetaan tarvittaessa. Joskus eteen voi tulla tilanteita, joissa liito-oravan suojelusta on poikettava. Poikkeamiselle on kuitenkin aina oltava painavat perustelut, esimerkiksi että hanke on yhteiskunnallisesti erityisen merkittävä. Suojelusta poikkeamisesta päättää ELY-keskus.

Espoon kaupungilla on oma toimintamalli liito-oravan suojelemiseksi. Kaupungin eri yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta liito-oravan suojelu voidaan varmistaa kasvavassa kaupungissa. Lisäksi Espoo on mukana kansainvälisessä Liito-orava-LIFE-hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelua ja jakaa hyviä käytäntöjä muille toimijoille. Hankkeessa on julkaistu muun muassa opas Liito-oravan huomioimisesta kaupunkisuunnittelussa.

Usein kysyttyä: