Liito-oravien radioseuranta Espoonlahden ja Matinkylän suuralueilla 2013

Liito‐oravien radiopantaseuranta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla vuonna 2013 tehtiin Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen, Espoon ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen tilauksesta. Radioseurantatutkimuksen tarkoitus oli tuottaa tietoa liito‐oravien käyttäytymisestä kaupunkimaisessa ympäristössä Espoossa ja siten tukea liito‐oraviin liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa. Aikaisempi tutkimustieto painottui metsäisiin elinympäristöihin ja tarkoitus oli antaa vastauksia kaupunkiympäristössä tehtyjen liito-oravahavaintojen herättämiin kysymyksiin elinympäristövaatimuksista ja liikkumisreiteistä.

Hannusmetsän, Iivisniemen ja Matinkylän alueilta pyydystettiin ja pannoitettiin kevään 2013 aikana yhteensä viisi koirasta ja kaksi naarasta pesäpuihin asennetulla loukulla. Liito‐oravia seurattiin yhteensä 82 yönä, jona aikana kertyi 127 vähintään tunnin mittaista seurantaa.

Länsiväylä on liito‐oravien liikkumisen kannalta varsin leveä katkoskohta ja on ollut epävarmuutta liito‐oravien mahdollisuudesta ylittää tiealue. Länsiväylän ylittäminen todettiin mahdolliseksi, kun seuratuista liito‐oravista yksi havaittiin kahdesti Länsiväylän pohjoispuolella. Ylitysliitoja ei nähty, mutta todennäköinen ylityspaikka sijaitsee Järvisillan länsipuolella.

Radioseurannassa saatiin lisäksi todennettua useita aiemmin vain karttatarkasteluna määriteltyjä reittejä. Lisäksi saatiin suoria havaintoja heikkolaatuisista kulkuyhteyksistä, jotka näyttivät että aiemmin laadultaan minimiyhteytenä pidetyt reitit toimivat myös todellisuudessa. Liito‐oravan liikkumiskyvystä kaupunkiympäristössä saatiin näin kokemusperäistä tietoa.

Seurannan liito‐oravien käyttämät alueet etenkin Matinkylässä osoittivat kaupunkien viheralueiden ja runsaspuustoisten rakennettujen ympäristöjen soveltuvan elinympäristöksi tai sen osaksi pienialaisuudestaan ja mosaiikkimaisesta rakenteestaan huolimatta, mikäli kulkuyhteydet ovat hyvät ja alueen muut minimiominaisuudet täyttyvät.

EspoonlahtiMatinkylä