Liikenneverkot tulevaisuudessa

Tehokas joukkoliikenne mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen, vähentää katujen ja teiden ruuhkautumista ja pienentää liikenteen aiheuttamia haittavaikutuksia.

Liikenteen tavoiteverkot kuvaavat Espoon liikenneratkaisuja tulevaisuudessa. Mukana tavoiteverkoissa on sekä nykyisiä, pitkälle suunniteltuja että alustavia yhteyksiä, joita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin. Tavoiteverkot ovat muuttuvia työkaluja. Espoon liikennesuunnitteluyksikkö päivittää tavoiteverkkoja suunnitelmien tarkentuessa. 

Tavoiteverkot on jaoteltu kolmeen verkostoon, jotka ovat:  

  • ajoneuvoliikenne 
  • joukkoliikenne
  • pyöräily 

Espoon tavoitteena on kasvattaa kestävien kulkumuotojen osuutta espoolaisten tekemistä matkoista. Tähän pyritään toteuttamalla uusia raideliikenneyhteyksiä sekä kaavoittamalla asuntoja, työpaikkoja ja palveluita etenkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien alueille.  Espoon tavoitteet tulevaisuuden keskeisistä joukkoliikenneyhteyksistä määritellään joukkoliikenteen tavoiteverkoissa. Niihin yhteyksiin, joiden tarkempi suunnittelu tai rakentaminen on jo käynnissä, voi tutustua hankesivuilla. (sisäinen linkki joukkoliikenteen hankkeisiin).   Joukkoliikenteen käyttämät kadut, pysäkkien sijainnit ja niiden kulkuyhteydet suunnitellaan kaavoituksen yhteydessä. Suunnitelmia tarkennetaan katu- ja rakennussuunnittelussa. Joukkoliikenteen linjaston ja aikataulut suunnittelee HSL. 

Koko Espoo