Taideapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. Apurahaa voi hakea lyhytaikaiseen, 1-3 kuukauden, taiteelliseen työskentelyyn.

Espoon kaupungin myöntämä taideapuraha noudattaa Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa. Vuoden 2023 ajan apuraha on 2080,42 euroa kuukaudessa. 

Ennen hakemista tutustu arviointiperusteisiin.

Näin haet taideapurahaa

Lyhytkestoiset taideapurahat ovat vuosittain haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Vuonna 2023 haku avautuu 6.2.2023 ja päättyy 31.8.2023 klo 15.45.

Taideapurahaa haetaan hakulomakkeella. Löydät hakulomakkeen sivun alalaidasta.

Taideapurahahakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakemusasiakirjat liitteineen voi toimittaa kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@espoo.fi. Tarvittaessa kirjaamoon voi lähettää salassa pidettävää sähköpostia käyttämällä securemail.espoo.fi -palvelua(ulkoinen linkki).

Hakemuksen yhteydessä toimitetaan

  • ansioluettelo
  • työsuunnitelma haettavalle työskentelyjaksolle. 

Kulttuurilautakunta päättää taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa. 

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle lyhytkestoisten taideapurahojen päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.