Projektiavustuksilla järjestetään taideprojekteja ja asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia sekä tuetaan kulttuurihyvinvoinnin hankkeita Espoossa.

Hakuryhmät

Näin haet projektiavustusta

Projektiavustukset ovat haettavissa seuraavan kerran 7.2. klo 8 – 31.8.2022 klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45.

Projektiavustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisessä palvelussa. Jos sähköisen hakupalvelun käyttö ei ole sinulle mahdollista, voit pyytää hakulomakkeen (pdf) osoitteesta kulttuuriavustukset@espoo.fi.

Avustushakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki tai sähköisesti kirjaamo@espoo.fi. Tarvittaessa kirjaamoon voi lähettää salassa pidettävää sähköpostia käyttämällä securemail.espoo.fi -palvelua(ulkoinen linkki).

Sähköisen palvelun kautta jätettyä lomaketta ei toimiteta kirjaamoon. 

Kulttuurilautakunta päättää projektiavustuksista maalis-syyskuun kokouksissaan.

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle projektiavustusten päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.

Ennen hakemista tutustu arviointiperusteisiin.