Projektiavustuksilla järjestetään taideprojekteja ja asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia sekä tuetaan kulttuurihyvinvoinnin hankkeita Espoossa.

Hakuryhmät

Näin haet projektiavustusta

Projektiavustusten hakukausi on 6.2.2023 klo 8.00 - 31.8.2023 klo 15.45. 

Projektiavustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisessä palvelussa. Jos sähköisen hakupalvelun käyttö ei ole sinulle mahdollista, voit pyytää hakulomakkeen (pdf) osoitteesta kulttuuriavustukset@espoo.fi.

Avustushakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki tai sähköisesti kirjaamo@espoo.fi. Tarvittaessa kirjaamoon voi lähettää salassa pidettävää sähköpostia käyttämällä securemail.espoo.fi -palvelua(ulkoinen linkki).

Sähköisen palvelun kautta jätettyä lomaketta ei toimiteta kirjaamoon. 

Kulttuurilautakunta päättää projektiavustuksista maalis-syyskuun kokouksissaan.

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle projektiavustusten päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.

Ennen hakemista tutustu arviointiperusteisiin.