Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta, ja se myönnetään yhdelle taiteilijalle vuodeksi kerrallaan. Seuraava hakuaika (vuodeksi 2024) avautuu 3.4.2023 ja päättyy 2.10.2023 klo 15.45.

Apuraha maksetaan kuukausittain, ja se sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden. Lisätietoja MELAn sivuilta(ulkoinen linkki).

Espoon kaupungin myöntämä taiteilija-apuraha noudattaa Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa.  Espoon kaupungin myöntämän ammattitaiteilijan apurahan suuruus on 1.1.2023 alkaen 2080,42 euroa kuukaudessa.

Ennen hakemista tutustu arviointiperusteisiin.

Näin haet apurahaa

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa haetaan kerran vuodessa. Seuraava haku avautuu 3.4.2023 ja päättyy 2.10.2023 klo 15.45. 

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa haetaan hakulomakkeella. Voit ladata lomakkeen alta. 

Työskentelyapurahahakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakemusasiakirjat liitteineen voi toimittaa kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@espoo.fi. Tarvittaessa kirjaamoon voi lähettää salassa pidettävää sähköpostia käyttämällä securemail.espoo.fi -palvelua(ulkoinen linkki).

Hakemuksen yhteydessä toimitetaan

  • ansioluettelo
  • vuoden työsuunnitelma
  • kuvaus siitä, kuinka taiteellinen työskentely näkyy Espoossa tai uudistaa espoolaista taidekenttää.

Päätös apurahan saajasta tehdään joulukuussa kulttuurilautakunnan kokouksessa.