Kulttuuripolku on jaettu kahteen kategoriaan: Kerran Lukuvuodessa ja Mielin Määrin. Kerran Lukuvuodessa -kategorian sisältöjä voi kukin ryhmä tai luokka käyttää kerran lukuvuoden aikana. Nämä ovat pääasiassa esityksiä, työpajoja ja kirjailijavierailuja. Sisältöjen käyttöä Mielin Määrin -kategoriassa taas ei ole rajattu, niitä voi kukin luokka käyttää mielin määrin. Tähän kategoriaan kuuluu museo-opastuksia, konsertteja sekä esityksiä. 

Kaikille luokka-asteille on paljon valinnanvaraa ja sisältöihin sisältyy oppimateriaalia, joten opettajan on helppo yhdistää KULPS-käynti osaksi opetussuunnitelman mukaista opetusta.  

KULPS-tapahtumat löydät täältä.

Esiopetus

Esiopetuksen kulttuuripolun sisällöt

1.-2.-luokat

Kulttuuripolun sisällöt 1.-2.-luokkalaisille

3.-4.-luokat

Kulttuuripolun sisällöt 3.-4.-luokkalaisille

5.-6.-luokat

Kulttuuripolun sisällöt 5.-6.-luokkalaisille

7.-9.-luokat

Kulttuuripolun sisällöt 7.-9.-luokkalaisille