Kulttuurikurkkaus

Kulttuurikurkkaus on toimintamalli, jonka avulla kulttuuria viedään varhaiskasvatuksen pariin. Kulttuurikurkkauksesta pääsevät nauttimaan kaikki 3–5-vuotiaat espoolaislapset kaupungin päiväkodeissa.

Mikä Kulttuurikurkkaus?

Kulttuurikurkkaus on yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa toteutettava osa varhaiskasvatusta. Taiteen ja kulttuurin ammattilaiset vierailevat päiväkodeissa esiintymässä tai ohjaamassa lapsille suunniteltuja sisältöjä, osaan päiväkodeista saapuu kiertävä materiaalipaketti. Kulttuurikurkkaukseen kuuluu tärkeänä osana työskentely lasten kanssa vierailuja ennen ja niiden jälkeen. Lisäksi Kasvattajien kurkkauksissa taide- ja kulttuuritoimijat innostavat henkilöstöä hyödyntämään taiteen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa uusilla tavoilla.

Mitä Kulttuurikurkkauksella tavoitellaan?

Kulttuurikurkkauksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen ja kulttuurin yhteistyön suunnitelmallisuutta ja molemminpuolista oppimista. Laadukas taiteellinen ja pedagoginen toiminta toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Kulttuurikurkkaus lisää lasten osallisuutta ja yhdenvertaista oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen.

Missä Kulttuurikurkkausta järjestetään? 

Kulttuurikurkkaus kattaa kaikki Espoon kunnalliset päiväkodit, joissa on 3-5-vuotiaita lapsia. Jokainen 3-5-vuotias pääsee osallistumaan Kulttuurikurkkaukseen toimintavuoden aikana. Lisäksi jokaiselle päiväkodille järjestetään kasvattajan kurkkaus. Toimintavuoden 2021-22 aikana Kulttuurikurkkauksen toteutustavat mukautetaan kulloiseenkin koronavirustilanteeseen.  

Kaupunki on jaettu Kulttuurikurkkauksessa kahdeksaan alueeseen, ja jokaisella alueella on oma, lukuvuosittain vaihtuvat teema. Lukuvuoden 2021-22 aikana yhteensä 25 kulttuuri- ja taidetoimijaa tuottaa sisältöjä Kulttuurikurkkaukseen. 

Kuva: Olli Urpela.