Organisaatio

Espoon kaupungin hallinnollinen organisaatio muodostuu konsernihallinnosta ja toimialoista, joita ohjaa ja valvoo luottamuselimistä koostuva päätöksenteko-organisaatio.

Kaupungin hallinnollinen organisaatio muodostuu konsernihallinnosta ja elinvoiman tulosalueesta sekä kolmesta toimialasta.

Näitä ohjaa ja valvoo luottamuselimistä koostuva päätöksenteko-organisaatio: valtuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat ja johtokunnat.

Koko Espoon kaupungilla tarkoitetaan tämän peruskaupungin sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaupungin taseyksiköitä ovat Suurpelto, Tapiola ja rahastot.

Espoo-konserni

Konsernin Espoon kaupunki muodostaa yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen kanssa.

Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa Espoon kaupungilla on yli 50 prosenttia äänivallasta.

Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa Espoon kaupungilla on 20 - 50 prosenttia äänivallasta.

Lisätietoa

Tutustu ulkoisen tarkastuksen yksikköön ja tarkastuslautakuntaan. Espoon arviointikertomukset löydät osoitteesta espoo.fi/arviointikertomus.

Konsernijaosto tukee kaupunginhallitusta kaupungin tytäryhteisöjen johtamisessa ja muiden yhteisöjen ohjauksessa sekä seurannassa.

Espoon kaupungin yhteystiedot ja palaute.