Rastaalan koulu

Rastaalan koulu on lähes 700 oppilaan alakoulu, joka toimii samassa pihapiirissä kahdessa rakennuksessa, Alatalossa (Rastaalantie 6) ja Ylätalossa (Kalasääksenkatu 4). Koulussa on esikoulun ja yleisopetuksen luokkien 1-6 lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta.

Meidän koulu

Koulumme on noin 670 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Koulussamme on 3.–6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella. Kaikki Rastaalan oppilaat aloittavat A1-kielenään englannin ensimmäiseltä luokalta ja 4. luokalta alkaen on mahdollisuus valita ruotsi, espanja tai ranska A2-valinnaiskieleksi. Lukuun ottamatta A2-valinnaisruotsin opiskelijoita, oppilaat aloittavat B1-ruotsin kuudennella luokalla.

Koulussamme keskitytään perustietojen ja -taitojen oppimiseen. Kasvatustyössä korostamme yhteistyön, hyvän itsetunnon, rehellisyyden ja vastuullisuuden kehittymistä. Alkuopetusluokat tekevät runsaasti yhteistyötä muun muassa lukuryhmissä ja yhteisissä tilaisuuksissa.

Kuva: Taru Turpeinen