Rastaalan koulu

Rastaalan koulu on lähes 700 oppilaan alakoulu, joka toimii samassa pihapiirissä kahdessa rakennuksessa, Alatalossa (Rastaalantie 6) ja Ylätalossa (Kalasääksenkatu 4). Koulussa on esikoulun ja yleisopetuksen luokkien 1-6 lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta.

Meidän koulu

Koulumme on noin 670 oppilaan ja 70 aikuisen työyhteisö. Koulussamme on 3.–6. luokilla musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella. Kaikki Rastaalan oppilaat aloittavat A1-kielenään englannin ensimmäiseltä luokalta ja 4. luokalta alkaen on mahdollisuus valita ruotsi, espanja tai ranska A2-valinnaiskieleksi. Lukuun ottamatta A2-valinnaisruotsin opiskelijoita, oppilaat aloittavat B1-ruotsin kuudennella luokalla.

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet. 

 

 

Kuva: Taru Turpeinen