Karhusuon koulu

Yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee Keski- ja Pohjois-Espoon alueella Nuuksion metsän laidalla. Karhusuon koulussa on hieman yli 500 oppilasta. Koulumme toimintakulttuurissa korostuvat kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka konkretisoituu mm. yhteisöllisyyden ja osallisuuden korostamisessa koulumme arjessa.

Meidän koulu

Lukuvuonna 2023-2024  koulussamme opiskelee   yli 500 oppilasta vuosiluokilla 1–9,  joista osa on  on autisminkirjon pienryhmien oppilaita. Koulussamme aloittivat syksyllä 2022 ensimmäiset 9.-luokkalaiset oppilaat.

Karhusuon koulussa opiskellaan englannin kieltä jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella saksaa 4. luokalta lähtien. A2-kieli jatkuu myös 7.-9. luokilla.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta.

Kuva: Taru Turpeinen