Friisilän koulu

Friisilän koulu sijaitsee Matinkylä-Olarin alueella viihtyisän Friisilän keskellä. Friisilän koulussa opiskelee noin 150 oppilasta luokilla 1-6.

Meidän koulu

Friisilän koulu sijaitsee Matinkylä-Olarin alueella viihtyisän Friisilän keskellä. Koulu on rakennettu vuonna 1960 ja peruskorjattu vuonna 2000. Friisilän koulussa opiskelee n. 150 oppilasta luokilla 1-6. 

Otamme opetuksessa huomioon oppilaan oman tason, jotta jokainen oppisi ja innostuisi opiskelusta. Korostamme opetuksessa oppimisen ja opiskelun perustaitoja sekä panostamme tukitoimiin ja oppilaiden aktiiviseen osallisuuteen. Koulussa kehitetään toimintatapoja ja -menetelmiä vastaamaan oppilaitten tarpeisiin. Opetuksessa pyritään ottamaan erilaisia eriyttämisen keinoja käyttöön, jotta jokainen oppilas oppisi ja motivoituisi opiskelusta. Opiskelussa hyödynnetään myös tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Kuva: Taru Turpeinen