Järvenperän koulu

Järvenperän koulu on vuosiluokkien 7-9 yläkoulu, vuosiluokilla 1-9 toiminta-alueittain tapahtuva opetus sekä matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka. Koulussa on noin 450 oppilasta ja 43 opettajaa.

Meidän koulu

Järvenperän koulu sijaitsee Keski-Espoossa Träskendan kartanopuiston läheisyydessä. Koulun visiona on Oppimisen eriyttäminen ja Oppimisen ilo. Tämä tarkoittaa, että koulumme on paras koulun oppilaille ja jokaista oppilasta tuetaan yksilöllisesti hänen tarvitsemallaan tavalla kasvussa ja oppimisessa. Laadukas tuki ja opetus on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaista suvaitsevia, vastuuntuntoisia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä innostaen heitä elinikäiseen oppimiseen. Toiminnassa lähdemme positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan sekä inkluusion periaatteista liikkeelle. Koulussa panostamme ryhmäyttämiseen, oppilaan ohjaamiseen sekä oppilaiden laaja-alaisten hyvinvointitaitojen vahvistamiseen.

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotus. Lisäksi koulussa on kaksi kaupunkitasoista erityisluokkaa yläkouluikäisille nuorille. Toinen luokka on oppilaille, joilla on sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeuksia ja toinen luokka oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia. Toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa on kolme erityisluokkaa keski- ja vaikeasti kehitysvammaisille peruskoululaisille.

Kuva: Taru Turpeinen