Metsäinen alue, johon piirretty aluerajaus.
Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2019.Kuva: Espoon kaupunki

Vaskitsamäen asuinalue

AsemakaavoitusKalajärvi

Tavoitteena on vahvistaa Kalajärven paikalliskeskusta sijoittamalla nykyisen keskuksen pohjoispuolelle asuinalue ja palveluita. Asemakaavalla ohjataan myös Vihdintien liikenneratkaisuja. Asemakaavan valmistelun jatkamisesta päätetään, kun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on tullut voimaan. Vuoden 2010 asemakaavaehdotus palautuu todennäköisesti tämän jälkeen valmisteltavaksi uusista lähtökohdista. Näitä lähtökohtia hahmotellaan vuonna 2022 yleiskaavayksikössä tehtävän kaavarungon yhteydessä.

Kaavan nimi

Vaskitsamäki

Aluenumero

721900

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Aloitusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Mikko Malmström

arkkitehti, asemakaavoitus+358 40 6368644Tekniikantie 15, Otaniemi