Vaaleita asuinkerrostaloja Valkjärventien varrella.
Näkymä suunnittelualueelle Valkjärventieltä.Kuva: Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy

Valkjärventien täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusTapiola

Tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Nykyiset rakennukset puretaan. Uusi rakentaminen on aiempaa tehokkaampaa. Mittakaava sovitetaan kaupunkikuvallisesti ympäröivään pientalovaltaiseen alueeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.6.–1.7.2020.

Kaavan nimi

Laakakivi-Laajalahti, eteläinen (Valkjärventie)

Aluenumero

213308

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteyshenkilöt

Aino Kuusimäki

arkkitehti, asemakaavoitus0406365996Tekniikantie 15, Otaniemi

Jenny Asanti

maisema-arkkitehti040 636 5495Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi