Kehä II:n varren maisemaa meluaitoineen, Suurpellon keskustan katuja, rakentumattomia alueita, nostokurkia ja kerrostaloja.
Valokuva Nygrannaksensillalta kohti Suurpellon keskustaa.Kuva: Espoon kaupunki

Suurpellon keskustan asuin- ja työpaikkakorttelit

AsemakaavoitusMatinkylä

Kaava muuttuu toimistovaltaisesta asumispainotteisemmaksi ja alueelle etsitään toteuttamiskelpoisia toimitila- ja palvelukonsepteja. Länsireunan asuinkerrostalot liittyvät puistokatuihin, jotka ovat tärkeä osa Suurpellon keskustaa. Ensimmäisen osa-alueen asemakaavaehdotus nähtäville arviolta talvella 2023-24.

Kaavan nimi

Suurpelto I

Aluenumero

330404

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Espoon kaupunki ja yksityiset maanomistajat

Taustatietoa

Suurpellon Kehä II:n länsipuolisten rakentumattomien suurkorttelien toimintoja, mitoitusta ja kaupunkikuvaa tarkastellaan uudelleen. 

Yhteyshenkilöt

Aila Valldén

kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus043 825 1919Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi