Suunniteltavat alueen on merkitty karttaan keltaisella viivalla ja alueella.

Seiliniityn katu- ja puistosuunnittelu

Kadut ja liikenneTapiola

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Seiliniityn katu- ja puistosuunnitelman laatimisen. Seiliniityn puistoon suunnitellaan tulvavalli suojaamaan alueen asutusta sekä parannetaan alueen raitteja. Vallin suunnittelu liittyy laajempaan Gräsanojan tulvasuojeluhankkeeseen. Seiliniitty -kadulle suunnitellaan kunnallistekniikan saneerausta, parempaa hulevesien hallintaa sekä kadunvarsipysäköintiä.

Vaihe

Suunnittelu

Suunnitelmaluonnos esiteltiin asukkaille sähköisessä vuorovaikutustilaisuudessa tiistaina 26.4.2022 klo 17-18.30 Teams-sovelluksen kautta.

Suunnitelmaa oli mahdollista kommentoida vuorovaikutustilaisuudessa suullisesti tai tilaisuuden jälkeen auenneessa sähköisessä Ota Kantaa -palvelussa 26.4.-11.5.2022. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus pidettiin nähtävillä 13.-27.2.2023. Nähtävillä olosta ilmoitettiin erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Jyri Välimäki

Suunnitteluinsinööri+358 43 8266774Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100