Kuvakaappaus kartasta Keilaniemestä Kehä I liittymästä, jossa näkyy rakennettavan alueen sijainti

Keilalahdentien ja Keilalahdenpuiston rakentaminen

Kadut ja liikenneTapiola

Urakassa rakennetaan osa Keilalahdentien Kehä I suuntaisesta osuudesta asemakaavan mukaiselle sijainnille sekä Keilalahdenpuisto.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Keilalahdentie sijaitsee Keilalahdenpuiston kohdalla tällä hetkellä rakennustontilla, johon työeläkeyhtiö Varma rakennuttaa Keilaniemen Portti-nimisen toimistotalon. Varman talohankkeeseen kytkeytyvässä urakassa rakennetaan myös Keilalahdentie asemakaavan mukaiselle uudelle sijainnille sekä Keilalahdenpuisto, jonka alueelle rakennetaan urakan alussa työnaikaiset kiertoreitit. Liikenteen siirryttyä rakennetulle uudelle katuosuudelle arviolta 2026 puisto rakennetaan suunnitelmien mukaisesti.

Keilalahdentien rakentamisen yhteydessä siirretään vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri sekä sähkö-, tele- ja tiedonsiirtokaapelit sekä kaukolämpöjohto rakennettavalle katualueelle. Katu asfaltoidaan, asennetaan kiveykset sekä katuvalaistus. Katuviheralueiden rakentaminen kuuluu myös urakkaan.

Lisätietoja kohteesta suunnittelun nettisivulta Keilalahdentie ja Keilalahdenpuisto.

Ajankohtaista

Heinäkuun aikana siirretään jalankulku- ja pyöräliikenne kiertoreitille ja rakennetaan Keilalahdenpuistoon tilapäinen katu ajoneuvoliikenteelle ja jalankululle.  Ajoneuvoliikenteen kiertoreitti ja liikenteen siirtäminen kiertotielle toteutetaan tämän jälkeen.

Uudelle Keilalahdentielle liikenne siirretään loppuvuodesta 2026.

Liitteenä urakoitsijan aloitustiedote.

Toteutusaika: heinäkuu/2023- kevät/2027

Urakoitsija: Jatke Toimitilat Oy, Jokioisten Maanrakennus Oy

Rakennuttajan edustaja: Hannu Lehtikankare