Keilalahdentie ja Keilalahdenpuisto

Kadut ja liikenneTapiola

Keilalahdenportin asemakaava on lainvoimainen ja Keilalahdentie siirretään tontilta 10067/2 itään. Keilalahdentie palvelee jatkossa uuden tontin tarpeita sekä luo yhteyden tulevaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Yhteys eteläisen Keilaniemen alueelle ja Karhusaareen säilyy ennallaan. Keilalahdentien yli rakennetaan kaksi uutta suojatietä ja portaikko. Kadun itälaita tuetaan vähäisen tilan takia tukimuurilla.

Kaavan nimi

Keilalahdenportti, Keilaniemi, muutos

Vaihe

Lainvoimainen

Keilalahdenportin asemakaava on lainvoimainen ja Keilalahdentie siirretään tontilta 10067/2 itään. Keilalahdentie palvelee jatkossa uuden tontin tarpeita sekä luo yhteyden tulevaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Yhteys eteläisen Keilaniemen alueelle ja Karhusaareen säilyy ennallaan. Keilalahdentien yli rakennetaan kaksi uutta suojatietä ja portaikko. Kadun itälaita tuetaan vähäisen tilan takia tukimuurilla.

Suunnittelualueen eteläosaan tulee uusi kiertoliittymä, joka mahdollistaa risteyksen turvallisemman ajon sekä saattoliikenteen ja taksien kääntymisen.

Keilalahdenpuistoon tulee uusia istutuksia ja kadun puolen luiskaan tehdään pensas- ja puuistutuksia. Tukimuurin pintaa elävöitetään köynnösistutuksilla. Puistoraitin valaistus uusitaan. Raitilla jalankulku ja pyöräily erotellaan.

Pohjoisen iso kiertoliittymä säilytetään vähäisin muutoksin ja yhteensovitetaan Länsiväylän uusien ramppien linjauksen kanssa.

Yhteystiedot

Miikka Hakari

Projektipäällikkö+358 43 824 9075Tekniikantie 15, Otaniemi

Tapiolan alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100