Kaava-alueen rajaus.
Ilmakuva kaava-alueesta.Kuva: Espoon kaupunki

Juvanmalmin teollisuustontin asemakaavoitus

AsemakaavoitusKalajärvi

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa tontin rakennustehokkuutta ja mahdollistaa toiminnan laajentuminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 1.11.–30.11.2021. Tutustu aineistoon kohdassa Valmisteluvaihe. Kaava etenee ehdotusvaiheeseen arviolta syyskaudella 2022.

Kaavan nimi

Juvanmalminkäytävä

Aluenumero

711305

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Yhteystiedot

Annika Tuominen

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus+358 40 6369410Tekniikantie 15, Otaniemi