Kuvassa näkyy puita ja sinistä taivasta. Katu nykytilassa.
Jupperimetsä nykytilassaKuva: Annika Kemppainen

Jupperinmetsä

Kadut ja liikenneLeppävaara

Espoon kaupunki kaupunkitekniikan keskus on aloittanut Jupperinmetsä kadun katusuunnitelman laatimisen. Jupperinmetsä on nykyisin alueen tonteille johtava hiekkapintainen katu, joka tullaan muuttamaan asemakaavan mukaiseksi asfaltoiduksi tonttikaduksi nyt suunniteltavan katusuunnitelman pohjalta.

Vaihe

Suunnittelu

Kadun varren asukkailta on tullut valituksia mm. siitä että kadun ja lähialueen hulevesiä johdetaan tonttien välisiin avo-ojiin, jotka tulvivat. Lisäksi Espoon kaupungin rakennusvalvonta on kehoittanut kaupunkitekniikan keskusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien ehkäisemiseksi.

Kadun järjestelyt suunnitellaan uudelleen tonttikadulle sopivaksi. Asemakaavan mukainen katualue on suhteellisen kapea ja uuden viiden metrin leveän ajoradan lisäksi katupoikkileikkaukseen ei mahdu muuta kuin kapeat vihererotuskaistat ajoradan molemmin puolin. Suunnitteluvaiheessa selvitetään miten katualueeseen liittyvän ympäristön kasvillisuus saadaan parhainten säilytettyä ja tarkistetaan mahdollisuutta tehdä katualueelle korvaavia istutuksia.

Nykyinen katu on pitkä ja suora. Katusuunnitelmaluonnoksessa tutkitaan ajonopeuksien hillitsemistä erilaisin keinoin mm. kadun sivusiirtymillä ja hidastetöyssyjen asentamisella.

Kadulla on nykyisin rakennettu vesi- ja viemärijohdot mutta ei hulevesiviemäröintiä. Kadulle suunnitellaan ja rakennetaan uusi hulevesiviemäröinti, johon kiinteistöjen tulee liittyä. Lisätietoja hulevesien käsittelystä löytyy kaupungin verkkosivuilta espoo.fi, hakusana Hulevesi.

Katusuunnitelmaluonnoksien esittelytilaisuus pidettiin ns. katusuunnitelmakävelynä paikan päällä yhdessä asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa 23.8.2023. Tästä lähetettiin erillinen kutsukirje asianomaisille. Paikalla oli Espoon kaupungin ja konsultin edustajat.

Asukastilaisuuden jälkeen katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville ja teknisen lautakunnan käsittelyyn syksyllä 2023. Kadun rakentaminen on tavoitteena vuonna 2024.

 

Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!

Yhteystiedot

Päivi Vänttinen

Projekti-insinööri+358 46 8772241Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100