Webbtjänsten för förtroendevalda

CloudMeeting är de förtroendevaldas arbetsredskap i beslutsfattandet.

Inom webbtjänsten(extern länk) kan de förtroendevalda läsa organens föredragningslistor, kommentera beslutsförslag och framställa ändringsförslag redan före sammanträdet. Webbtjänsten ger också möjlighet att rösta om förslag under sammanträdet. Föredragningslistor i pappersform behövs inte längre.

Webbtjänsten för förtroendevalda används av stadsstyrelsen och dess sektioner samt av vissa nämnder.