Ungdomstjänsternas blanketter

 

  • Elektronisk ansökan om understöd(extern länk)
  • Regionala organisationer: ansökan och utredning (pdf, 192 Kt)
  • Ansökan om förskott på allmänt understöd (pdf, 120 Kt)
  • Allmänt understöd: ansökan och utredning (pdf, 183 Kt)
  • Partnerskapsbidrag /Ansökan (pdf, 146 Kt)
  • Partnerskapsbidrag / Utredning (pdf, 128 Kt)
  • Projekt ansökan (pdf, 181 Kt)
  • Projekt utredning (pdf, 153 Kt)
  • Ansökan om användning av lägerområde (pdf, 56 Kt)

Nedladdningsbara bilagor

Tilavaraukset ja käyttövuorohakemukset