Ukraina

Världen vändes överraskande upp och ner, när Ryssland anföll Ukraina 24.2.2022. Esbo har nolltolerans till trakasserier och osakligt bemötande. Samtidigt förbereder vi oss för eventuella hot.

Rysslands armé har invaderat Ukraina på order av Rysslands statsledning. Människor med rysk bakgrund som är bosatta i Finland kan inte skuldbeläggas för situationen i Ukraina. Det är viktigt att stödja Ukraina och ukrainarna – både i deras hemland och dem som flytt undan kriget. Detta främjas inte genom hatretorik och trakasserier. Det är önskvärt att vi tillsammans kan kanalisera vår frustration och hjälp till dem som är i nöd.

Vi uppdaterar innehållet på den här sidan allt efter som vi får ny information.

Mer information