Uppgifter om förorenade jordområden

Uppgifter om förorenade och iståndsatta jordområden har samlats i stadens geografiska informationssystem. Miljötillsynen förmedlar och upprätthåller uppgifterna om förorenade jordområden.

Kontaktuppgifter och tjänster