Ungdomslokaler

Esbo stads ungdomstjänster har 18 ungdomslokaler varav en, Sökö ungdomslokal, är svenskspråkig. Ungdomslokalerna erbjuder öppen verksamhet vardagar och veckoslut huvudsakligen för barn i åldern 12-17. Verksamheten innehåller till exempel öppna ungdomskvällar och klubbverksamhet. Verksamheten kan vara ledd eller ordnas av de unga själva. Ungdomslokalerna är trygga samlingsplatser där ungdomarna kan träffa sina vänner och vistas på sin fritid. Ungdomslokalerna är öppna främst under kvällstid och veckoslut.

Nuori Espoo medlemskort

Nuori Espoo medlemskort är ett gratis medlemskort för Esbo ungdomslokaler som fungerar på din mobil.

Kontaktuppgifter och tjänster