Underhåll av idrottsplatser

Idrottstjänsterna är hyresgäst i stadens fastigheter. Idrottstjänsterna underhåller och bygger om idrottsplatser i kommuninvånarnas användning, till exempel planer, friluftsleder, badstränder och hamnar.