Syner på byggnadsplatsen

Av bygglovet framgår vilka slags tillsyn ditt projekt måste genomgå. Medan arbetet framskrider kan även annan tillsyn åläggas. Terrängmarkeringar och lägessyn beställs av stadsmätningens kundtjänst. Tillsyn av byggandet beställs av byggnadstillsynens regionala granskare. Till sedvanlig syner räknas lägessyn, grundsyn, konstruktionssyn, luftväxlingssyn, tillsyn av fastighets vatten- och avloppssystem samt slutsyn.

Kontaktuppgifter och tjänster