Rakennustyömaan katselmukset

Voit tarkastaa hankkeellesi ennakkoon määrätyt katselmukset rakennusluvasta. Työmaan edetessä voidaan määrätä myös muita katselmuksia. Maastoon merkintä ja sijaintikatselmus tilataan kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Rakentamisen katselmukset tilataan rakennusvalvonnan alueellisilta tarkastajilta. Tavanomaisia katselmuksia ovat sijaintikatselmus, pohjakatselmus, rakennekatselmus, ilmanvaihtokatselmus sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistokatselmus sekä loppukatselmukset.

Yhteystiedot ja palvelut