Förskoleundervisningen börjar ett år före barnets skolstart. Förskoleundervisningen pågår fyra timmar per dag under skolornas arbetstid. I Esbo ges gratis svensk förskoleundervisning i daghem och skolor. Alla förskolegrupper har en gemensam läroplan. Förskoleundervisningen blev obligatorisk 2015. Detta innebär att barnet under året före läroplikten börjar ska delta i förskoleundervisning ett år eller i annan verksamhet där målen för förskoleundervisningen uppnås. Ett barn i förskoleålder har fortfarande rätt till dagvård. I Esbo svarar resultatenheten Svenska bildningstjänster för förskoleundervisningen."