Stadsmuseets undervisningstjänster

Museet erbjuder besökare i alla åldrar undervisningstjänster: för daghem, skolor, olika läroanstalter, universitet samt olika organisationer, föreningar och klubbar. Museet stöder också invandrare att få fotfäste i sitt nya hemland. Museilektorerna och museiguiderna guidar på beställning grupper på museets verksamhetsställen och enligt överenskommelse också utanför museet. Dessutom erbjuds funktionellt och upplevelsebaserat program, temaguidningar och verkstäder. Studiebesök till museet är gratis för daghem, skolor och läroanstalter. Museibesöket ska reserveras minst tre dagar innan önskad tidpunkt. Kontaktuppgifter: kaupunginmuseo@espoo.fi

Kontaktuppgifter och tjänster