Stadsmuseets bildarkivtjänster

Du bläddrar lättast bland bilderna i tjänsten Finna, där museet har publicerat fotografier. Antalet växer ständigt. I Finna finns också mycket annat att undersöka, såsom handlingar om Esbo, kartor och byggnadshistorisk information. Bilder som publicerats i Finna kan laddas ned och användas fritt, bara man kommer ihåg att nämna Esbo stadsmuseum och fotografens namn. Du kan också undersöka bilder på plats i bildarkivet. Bildarkivet finns i Esbo stadsmuseum på adressen Flitarvägen 5. Finna: http://ekm.finna.fi. Bildarkiv: tfn 050 3664944 kaupunginmuseo@espoo.fi

Kontaktuppgifter och tjänster