Reklamer på gatuområden

Staden har både lång- och kortvariga avtal med företag som har reklamer på gatuområden. Sådana finns till exempel på busshållplatser och på lyktstolpar. För tillfälliga reklamer kan man för högst två veckor hyra broräcken eller andra liknande konstruktioner som inte stör trafiken eller den allmänna säkerheten. Även ett allmänt område kan hyras för högst två veckor. Det är möjligt att ansöka om tillstånd för tillfälliga reklamer (även kommersiella) på broräcken (13 st.) för högst två veckor. Politisk reklam är inte tillåten på brobanderoller. Reklamplatser finns på följande broräcken: 1 Fågeldalsvägen norra/ Fågeldalsbron 2 Fågeldalsvägen södra/ Småfågelsbron 3 Gröndalsvägen/ Köpcentret 4 Esboleden/ Gillesgränden 5 Havsvindsvägen/ Skolbron 6 Nöykisgatan/ Vehasbron 7 Olarsgatan/ Meteorbanan 8 Kvisbackavägen/ Biskopsbron 9 Mårtensbrovägen/ Tuckulbron 10 Mattsgatan/ Köpcentret 11 Sökövägen/ Köpcentret 12 Sökövägen/ Daggbergsstråket 13 Nedergårdsvägen/ Daggbergsgränden Information om lediga broplatser fås på adressen kaivulupa@espoo.fi. Banderollerna ska göras och installeras själv. Avgifter för tillfälliga reklamer A. För reklamer som gäller allmännyttiga evenemang uppbärs ingen avgift. Dessa är bland annat: allmännyttiga, för alla öppna gratisevenemang som ordnas av staden, organisationer, föreningar, läroanstalter och daghem idrottssällskapens och organisationernas spelturer på parkplaner beviljande av småskaliga tillfälliga trafikarrangemang i samband med familjeevenemang e.d. om de inte orsakar övervakningsbesök städ- och miljötalkon evenemang som anknyter till allmänna val under valreklamtider arbeten, övningar eller evenemang som försvarsmakten, polisen eller räddningsverket ordnar forsknings- och arbetsprojekt som genomförs av ministerier eller statsägda institutioner arbeten vid stadens egna enheter glassbil eller likande försäljningsstånd som tillfälligt stannar på området B. Reklamer för övriga evenemang: 15 euro + moms 24 % per dygn (idrottsevenemang, kulturevenemang) C. Affärsreklamer: 60 euro + moms 24 % per dygn Tillstånd kan ansökas för evenemangsskyltning (till exempel för ett idrottsevenemang eller ett kulturevenemang, öppning av en affär eller andra motsvarande publikevenemang eller fester). En ansökan om tillstånd täcker högst 30 reklamer som är avsedda för ett evenemang på ett begränsat område (till exempel i en stadsdel). Avgiften för ett tillstånd för evenemangsskyltning är 60 euro + moms 24 % för två veckor. Staden övervakar att reklamerna är vederbörliga. Staden har också rätt att avlägsna olovliga reklamer och att uppbära kostnaderna för avlägsnandet. Ansök om tillstånd via stadens e-tjänst för byggande och markanvändning. Tillståndsansökan finns under Allmänt område, under punkten Mainoslupa.

Kontaktuppgifter och tjänster