I registraturen registreras ärenden som ansluter till beslutsfattandet och handlingar som besvaras av en tjänsteinnehavare. Handlingarna omfattar bl.a. invånarinitiativ, besvär, rättelseyrkanden, begäran om utlåtanden, utlåtanden, begäran om svar och utredningar, beslut, ansökningar samt svarsbrev. Registraturens e-postadress kirjaamo@espoo.fi är stadens officiella e-postadress."

Kontaktuppgifter och tjänster