Räntestöds- och borgenslån

Räntestöds- och borgenslån för byggande, ombyggande och anskaffning av hyres- och bostadsrättshus söks av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Ansökan lämnas till kommunen där bostaden eller huset ligger, varefter kommunen bifaller eller ger ett utlåtande om projektet och sänder ansökan till ARA.

Kontaktuppgifter och tjänster