Räntestöds- och borgenslån

Räntestöds- och borgenslån för byggande, ombyggande och anskaffning av hyres- och bostadsrättshus söks av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Ansökan lämnas till kommunen där bostaden eller huset ligger, varefter kommunen bifaller eller ger ett utlåtande om projektet och sänder ansökan till ARA.

Verksamhetsställe