Övervakningen av valet av hyresgäster

I Esbo övervakas verksamheten av stadens bostadsenhet. Valet av hyresgäster övervakas i efterhand, med undantag av valet av boende till nya hyresvärdars första hyresbostäder.

Kontaktuppgifter och tjänster