Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat laatineet valtion tukemille vuokra-asunnoille yhteiset Asukkaiden valinnan valvontaa koskevat ohjeet. Espoossa valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöä ja asukasvalintoja valvoo asuntoyksikkö. Asukasvalinnan valvonta tehdään jälkivalvontana lukuun ottamatta uusien toimijoiden ensimmäisen kohteen asukasvalintoja.

Yhteystiedot ja palvelut