Övergivna fordon på fastighets område

Fastighetens ägare kan meddela stadsmiljösektorns kundtjänst om en bil parkerats på fastighetens område. Ett fordon som parkerats på ett privat område i strid med en bestämmelse om parkering kan flyttas efter en motiverad begäran av områdets ägare eller innehavare.