Pysäköidyt ajoneuvot yksityisalueella

Kiinteistön omistaja voi ilmoittaa omistamalleen alueelle pysäköidystä autosta kaupunkiympäristön asiakaspalveluun. Yksityiselle alueelle väärin pysäköity tai hylätty ajoneuvo voidaan siirtää alueen omistajan tai haltijan (nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön) perustellusta pyynnöstä.